Mgr. Ing. Ludmila Brodníčková
K.H. Borovského 379 (2.patro), CZ – 35601, Sokolov
+420 352 605 860
brodnickova@ak-lb.cz






Informace k ochraně osobních údajů:

Advokát jakožto správce osobních údajů, které mu na základě předchozího ujednání sdělíte, bude i přes zákonnou povinnost mlčenlivosti tyto osobní údaje zpracovávat pouze v rámci poskytování právních služeb a po dobu trvání právních služeb v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (– více –)