Naším cílem je Vaše spokojenost, proto Vám pomůžeme s řešením Vašeho problému a s přijetím pro Vás optimálního rozhodnutí, přičemž klademe důraz na optimální vztah mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které je třeba na jeho dosažení vynaložit.

Dáváme přednost osobnímu setkání, při kterém Vás vyslechneme, zhodnotíme Vaši situaci a s naší pomocí najdete správnou cestu, která naplní Vaše očekávání. Preferujeme zpravidla cestu smírného vyřešení sporu, která Vám ušetří peníze, čas a zmírní stres ve zpravidla vypjatých situacích. Není-li však možná, usilujeme vždy o nalezení efektivního řešení.

Rovněž klademe důraz na informovanost klienta, tedy o průběhu Vašeho případu, poskytovaných právních služeb a možnostech, které se vzhledem k daným okolnostem naskytnou, budete včas a srozumitelně vyrozuměni.

Právní služby a poradenství poskytujeme fyzickým i právnickým osobám a z důvodu, že jsme vázáni povinností mlčenlivosti advokáta se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Usilujeme o to, aby naše služby byly komplexní, a za tím účelem úzce spolupracujeme s vybranými notáři, exekutory, soudními znalci, daňovými poradci, poradci v oblasti účetnictví a financí