Právní služby poskytujeme zpravidla za smluvní odměnu individuálně sjednanou dohodou mezi advokátem a každým klientem, jinak za vyřízení věci klienta se platí tzv. mimosmluvní odměna, jejíž výše je regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

penize

Při stanovení smluvní odměny vycházíme z konkrétní situace, složitosti a povahy věci, přičemž odměna může být sjednána jako hodinová, úkonová, fixní za kompletní vyřízení konkrétní záležitosti (např. za založení společnosti) či paušální.

K odměně je dále připočten dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif také režijní paušál a hotové výlohy (cestovní výdaje, promeškaný čas, soudní či správní poplatky aj.)

Advokát je plátcem DPH, a proto ke každé odměně je vždy účtována částka DPH stanovená dle zákonné sazby.

Disponujeme elektronickým podpisem, což pro naše klienty může být výhodou při úhradách soudních poplatků za podaný návrh, jejichž výše je tak nižší dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.

Dále provádíme bezpečné advokátní úschovy peněz, cenných papírů nebo jiných listin.